برچسب: write protected

  • تعمیر فلش مموری رایت پروتکت شده

    تعمیر فلش مموری رایت پروتکت شده

    تعمیر write protected تعمیر انواع فلش مموری رایت پروتکت شده رایت پروتکت چیست ؟ اگر فلش مموری خود رابه سیستم وصل میکنید و نمیتوانید آن را فرمت کنید یا چیزی روی آن بریزید این فلش رایت پروتکت شده ما در شهر یزد فلش مموری شما را تعمیر کرده و به حالت عادی بر میگردانیم تا […]